امریکا: اگر کوریای شمالی به کوریای جنوبی حمله کند خاموش نمی‌نشینیم

امریکا: اگر کوریای شمالی به کوریای جنوبی حمله کند خاموش نمی‌نشینیم

ameرابرت آینهورن مشاور سابق منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت خارجه ایالات‌متحده امریکا توضیح داد که ایالات‌متحده امریکا صرف‌نظر نمی‌کند از اینکه به کوریای شمالی حمله اتمی‌کند او گفت این بستگی به تهدید بالقوه کوریای...