امروز توافقنامۀ صلح با حکمتیار به امضا خواهد رسید

امروز توافقنامۀ صلح با حکمتیار به امضا خواهد رسید

مقامات در شورای عالی صلح می‌گویند، قرار است امروز موافقنامۀ صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار امضا شود. پس از سه ماه گفتگوها، گاهی با کشیدگی‌ و گاهی‌ هم فشرده، اکنون شورای عالی صلح می‌گوید که این...