امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار شد

امروز انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان برگزار شد

در سومین روز آغاز به کار سال ششم شورای ملی، اعضای مجلس نمایندگان برای انتخاب هیئت اداری و روسای کمیسیون‌ها به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. در جلسه عمومی امروز، اعضای مجلس نمایندگان عرفان الله عرفان را به‌عنوان منشی این...