فساد در روند توزیع کمک‌های نهادهای امداد رسان در غور وجود دارد

فساد در روند توزیع کمک‌های نهادهای امداد رسان در غور وجود دارد

ادارۀ محلی غور از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان ریزش برف و باران، در این ولایت سخت انتقاد می‌کند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفته است که نهادهای امداد رسان به گونه درست به امداد رسانی به آسیب دیدگان...