امتیاز ساخت بزرگترین هواپیمای جهان به چین واگذار شد

امتیاز ساخت بزرگترین هواپیمای جهان به چین واگذار شد

کیف و پکن قراردادی امضا کرده اند که براساس آن امتیاز ساخت"آنتونوف ۲۲۵"، بزرگ ترین هواپیمای باری جهان با توان حمل ۲۲۰ تن بار به چین واگذار می شود. این هواپیما با شش موتور قدرتمند جت که نخستین پرواز خود را سه سال پیش از...