عاملان حمله به اماکن مذهبی در هرات بازداشت نمی‌شوند

عاملان حمله به اماکن مذهبی در هرات بازداشت نمی‌شوند

مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، با انتقاد از عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی و ادارۀ محلی محلی هرات، در امر پیگیری و بازدداشت مجرمانی که به اماکن مذهبی حمله نموده و قصد ایجاد مخالفت بین مذاهب مختلف را دارند گفته‌اند که...