امامان مساجد هرات از طریق رقابت آزاد برگزیده می‌شوند

امامان مساجد هرات از طریق رقابت آزاد برگزیده می‌شوند

مسئولان در ادارۀ حج و اوقات هرات گفته‌اند که ۳۰۰ تن از امامان مساجد از طریق روند اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس رقابت آزاد جذب می‌شوند. عبدالواحد عاصمی، رییس ادارۀ حج و اوقاف هرات به تلویزیون چکاد گفته است که تاکنون...