امارات ۱۱ شورشی را به حبس ابد محکوم کرد

امارات ۱۱ شورشی را به حبس ابد محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، اداره امنیت دولتی امارات در دادگاه عالی فدرال، ۱۱ متهم پرونده موسوم به "گروه جوانان المناره" را به حبس ابد محکوم کرد. این گروه چندی پیش در امارات دست به شورش و انجام اعمال تخریبی زده...