کنفرانس”حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر” پای غنی را به امارات متحده عربی کشاند

کنفرانس”حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر” پای غنی را به امارات متحده عربی کشاند

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در یک سفر رسمی همراه با یک هیئت بلند پایه دولتی به امارات متحده عربی رفته است. بر اساس آمار سازام یونسکو افغانستان، کشوریست که بیشتر مکان هایش در معرض خطر گروهک تروریستی القاعده است، نیاز...