مشهورترین قاچاقچی جهان مشهور به ال‌چاپو در نیویورک دادگاهی می‌شود

مشهورترین قاچاقچی جهان مشهور به ال‌چاپو در نیویورک دادگاهی می‌شود

خواکین گوزمن، مشهور به ال چاپو، یک تن از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر دنیا، قرار بود دادگاهی دیروز در نیویورک به پرونده‌اش رسیدگی نماید. ال چاپو روز پنج‌شنبه از مکزیک به امریکا انتقال داده شد. بر بنیاد گزارش...