ال‌چاپوی تبهکار توسط یک فیلم به دام افتاد

ال‌چاپوی تبهکار توسط یک فیلم به دام افتاد

ال‌چاپو، تبهکار سرشناس مکزیکی برای بار سوم به دام افتاد. به گفته مقامات پلیس مکزیک، تماس‌های تلفنی او با کارگردانی که می‌خواست زندگینامه این قاچاقچی مواد مخدر را به فیلم تبدیل کند، به دستگیری ال‌چاپو کمک کرده است. یکی...