الیاسی: پاکستان طالبان را به تخریب پایپ لاین تاپی تشویق نمی‌کند

الیاسی: پاکستان طالبان را به تخریب پایپ لاین تاپی تشویق نمی‌کند

پاکستان نیازمندی شدید به گاز مایع دارد و طالبان را برای تخریب پایپ لاین تاپی تشویق نمی‌کند. عبدالجمیل الیاسی رییس معادن هرات در مصاحبه به تلویزیون چکاد گفت که پاکستان به خاطر منافع زیادی که از پروژه تاپی به دست می‌آورد...