الکوزی: گلاب الدین عامل افزایش ناامنی ها در اوبه است

الکوزی: گلاب الدین عامل افزایش ناامنی ها در اوبه است

مقام های امنیتی ولسوالی اوبه ولایت هرات مسبب اصلی افزایش ناامنی در این ولسوالی را فردی به نام گلاب الدین می دانند. شیرآغا الکوزی فرمانده پولیس اوبه در صحبت با خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "وضعیت امنیتی اوبه به دست فردی به...