از دریای نور تا الماس کوه نور؛ الماس نور افسانه‌ها دارد

از دریای نور تا الماس کوه نور؛ الماس نور افسانه‌ها دارد

الماس کوه نور یکی از بحث‌انگیزترین الماس‌های دنیاست. کوه نور ۱۰۵ قیراطی، خواهرخوانده دریای نور با ۱۷۵ تا ۱۹۵ قیراط وزن است. دریای نور هم‌اکنون در ایران و کوه نور در بریتانیاست. به نقل از بی‌بی‌سی قرن‌های متمادی،...