الجبیر خطاب به جان کری گفت تعامل با ایران سخت است

الجبیر خطاب به جان کری گفت تعامل با ایران سخت است

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری مشترک با جان کری همتای آمریکایی خود تأکید کرد درصورتی‌که ایران روابط عادی را با کشورهای منطقه بخواهد، باید رفتار خود را تغییر دهد. در مقابل کری اظهار داشت که پادشاهی سعودی نقش...