اتحادیه اروپا برگزاری انتخابات شفاف را راه خروج افغانستان از باتلاق جنگ عنوان کرد

اتحادیه اروپا برگزاری انتخابات شفاف را راه خروج افغانستان از باتلاق جنگ عنوان کرد

ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای از مکالمه اشرف غنی؛ رئیس جمهور افغانستان با فدریکا موگرینی؛ مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا خبر داده است.   در اعلامیه ارگ که امروز منتشر شد آمده است که اتحادیه اروپا به برگزاری...