قوام سادات: نام قوم سادات باید در شناسنامه‌های الکترونیکی درج شود

قوام سادات: نام قوم سادات باید در شناسنامه‌های الکترونیکی درج شود

شماری از اقوام سادات در ولایت هرات در یک گردهمایی خواهان درج نام قوم سادات در شناسنامه های الکترونیکی شده اند.   «نجیبه کاظمی» یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی گفت که سادات نیز یکی از اقوام افغانستان است و باید...