دست رد زدن اقلیم کردستان به خواسته های بغداد

دست رد زدن اقلیم کردستان به خواسته های بغداد

پیشمرگه های کرد  با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی بغداد، درمقابل خواسته های دولت مرکزی  عراق پاسخ رد داده اند. رییس شورای امنیتی اقلیم کردستان در گفتگو با رویترز گفته است که نیروهای کُرد مناطقی که دولت عراق از آنها...