اقدام پناهجوی آفریقایی برای نجات کودک ۴ ساله در پاریس

اقدام پناهجوی آفریقایی برای نجات کودک ۴ ساله در پاریس

ممودو گاساما مهاجر اهل مالی با نجات یک کودک ۴ رساله از طبقه چهارم یک ساختمان در پایتخت فرانسه، شگفتی و تحسین پاریسی‌ها را برانگیخت.   «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه گاساما را به کاخ الیزه دعوت کرد تا شخصا از او...