اقدامات آمریکا امنیت جهانی را تقویت نکرده است

اقدامات آمریکا امنیت جهانی را تقویت نکرده است

تازه ترین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که اکثر مردم آلمان، فرانسه و ایتالیا بر این باورند که تدابیر اتخاذ شده از سوی آمریکا برای مقابله با تروریسم، موجب تقویت امنیت جهان نشده است. نظرسنجی جدید شرکت فرانسوی "آیفوپ" حاکی...