ریاست اقتصاد هرات از جذب سرمایه گذاری‌ها در حوزه‌های افتصادی خبر میدهد

ریاست اقتصاد هرات از جذب سرمایه گذاری‌ها در حوزه‌های افتصادی خبر میدهد

ریاست اقتصاد هرات از جذب میلیون‌ها افغانی سرمایه گذاری درحوزه‌های اقتصادی و انکشافی این ولایت خبر می‌دهد. این اداره وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی ولایت هرات را  رضایت بخش توصیف می‌کند. محمد یونس رهنورد رئیس این اداره...