اداره اقتصاد هرات: فواید عامه در مورد مصرف بودجه اش معلومات نمی دهد

اداره اقتصاد هرات: فواید عامه در مورد مصرف بودجه اش معلومات نمی دهد

مسوولان ریاست اقتصاد در هرات گفته اند که ریاست فواید عامه این ولایت از مصرف بودجه خود به آنان گزارش نمی‌دهد.   سید عبدالله حسینی، مسوول تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در ریاست اقتصاد هرات به تازگی گفته است که مسئولان...