اداره اقتصاد هرات از منحل شدن ۱۱ انجوی داخلی به دلیل ناکارآمدی خبر می‌دهد

اداره اقتصاد هرات از منحل شدن ۱۱ انجوی داخلی به دلیل ناکارآمدی خبر می‌دهد

اداره اقتصاد هرات می‎گوید در جریان امسال ۱۱ انجوی داخلی به دلیل ناکارآمدی و عدم گزارش‎دهی به این اداره منحل شده اند. یونس رهنور رئیس این اداره می‌گوید، این انجوها در بخش توانمند سازی زنان و آموزش سواد و حرفه به آن‎ها،...