آلمان از غول اقتصادی جهان در زمینه صادرات کالا پیشی گرفت

آلمان از غول اقتصادی جهان در زمینه صادرات کالا پیشی گرفت

گزارش‌ها از آلمان حاکی است که این کشور با ۲۹۷ میلیارد دالر موازنه مثبت بازرگانی در سال ۲۰۱۶ از غول اقتصادی جهان چین پیشی گرفته است و رکورد صادرات کالا در جهان را به نام خود ثبت کرده است. بر بنیاد گزارش موسسه پژوهش‌های...