اقتصاد بازار آزاد مسئولان شهرداری هرات را نگران ساخته است

اقتصاد بازار آزاد مسئولان شهرداری هرات را نگران ساخته است

مسئولان ریاست شهرداری هرات می‌گویند که وجود اقتصاد بازار آزاد دست آنان را بسته است.   عبدالرحیم مرادی، مدیر عمومی تنظیم امور مارکت‌های ریاست شهرداری هرات به تلویزیون چکاد گفته است که فروشندگان در این ولایت از وجود...