۴۰ تا ۶۰ درصد منابع اقتصادی تروریستان را مواد مخدر تمویل می‌کند

۴۰ تا ۶۰ درصد منابع اقتصادی تروریستان را مواد مخدر تمویل می‌کند

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با بیان این که ناامنی و تروریزم با مواد مخدر ارتباط مستقیم دارد گفته است حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد منابع تمویل جنگ در افغانستان را مواد مخدر تشکیل می‌دهد.   داکتر عبدالله، رئیس اجرایی امروز...