اقارب احمد عدالت می‌خواهند

اقارب احمد عدالت می‌خواهند

ده‌ها تن از اقارب احمد، فردی که روزگذشته توسط یک سارق در ولسوالی انجیل به قتل رسید، جسد احمد را به مقابل دفتر کار والی هرات آورده وخواهان عدالت هستند. معتراضان می گویند که فرد قاتل باید به اشد مجازات محکوم شود؛ اما...