برگزاری گفتمان دانشجویی جهت رشد افکار جوانان در هرات

برگزاری گفتمان دانشجویی جهت رشد افکار جوانان در هرات

گفتمان دانشجویی، جهت رشد افکار جوانان امروز (شنبه) در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کنندگان، هدف این گفتمان را بلند بردن مهارت‌های رهبری جوان عنوان می‌نمایند. صدا آرشیا، مسئول برگزار کننده این گفتمان گفت: " هدف اساسی این...