افکار منفی را باید سریعتر از ذهن‌تان دور کنید!

افکار منفی را باید سریعتر از ذهن‌تان دور کنید!

افکار منفی شما را از رسیدن به هدف تان دور می کنند. «فکرت را تغییر بده تا زندگیت را عوض کنی» این شعار را خیلی ها بلد هستند اما مشکل اینجاست که اغلب ما اصلا از افکار منفی که در ذهنمان جریان دارند، چیزی نمی دانیم و دست و پنجه...