بیش از سه میلیون افغان در سال آینده به کمک های بشری نیاز خواهند داشت

بیش از سه میلیون افغان در سال آینده به کمک های بشری نیاز خواهند داشت

سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش گفته که در سال آینده میلادی حدود ۳/۳ میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.   این گزارش بیان شده که بیش از ۳۰ درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش سازمان ملل، این...