شش میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجر اند

شش میلیون افغان در کشورهای دیگر مهاجر اند

مسئولان در وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند که در حال حاضر نزدیک به شش میلیون افغان مهاجر در کشورهای مختلف جهان زنده‌گی می‌کنند.   سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین که در مراسم تجلیل از روز بین المللی مهاجر...