برای چهار هزار افغان ویزای مهاجرت به آمریکا صادر می‌شود

برای چهار هزار افغان ویزای مهاجرت به آمریکا صادر می‌شود

کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا اجازه صدور ویزا برای چهار هزار افغان به این کشور را صادر کرده است.   کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا اجازه صدور ویزا برای افغان‌ها را در چارچوب برنامه ویزای ویژه مهاجرت افغان‌ها موسوم...