داستان دختری در خیابان های کابل

داستان دختری در خیابان های کابل

مینه سرگردان، اولین فیلم بلند فیلمساز افغان مقیم کانادا داستانی برخاسته از واقعیت‌های عینی جامعه امروز کشور است. فیلم قصه دختر نوجوانی به نام مینه است که خرج زندگی خود، پدر کلان بیمار و پدر معتادش را تامین می‌کند. او در...