“سپردن مکتب افغان ترک – هرات به دولت ترکیه جفا است”

“سپردن مکتب افغان ترک – هرات به دولت ترکیه جفا است”

برخی از دانش‌آموزان مکتب افغان ترک-هرات، ضمن انتقاد از سپرده شدن مسئولیت‌های این مکتب به دولت ترکیه گفته‌اند که این اقدام جفا به حق دانش‌آموزان این مکتب است. این اعتراض کنندگان افزوده‌اند که با این اقدام دست‌آوردهای...