افغان‌های مقیم آلمان خواستار بازگشت به کشورند

افغان‌های مقیم آلمان خواستار بازگشت به کشورند

بر بنیاد گزارش‌ها بیش از ۳۰۰ پناه‌جوی افغان در آلمان درخواست بازگشت داوطلبانه به کشور را کرده‌اند. گفته می‌شود این افراد نسبت به آیندۀ خود در آلمان امیدوار نبوده و تلاش دارند به گونۀ داوطلبانه دوباره به وطنشان...