نوشته هایی با برچسب "افغانی"

۲۵ میلیون افغانی پول فرسوده گرد آوری شده است

۲۵ میلیون افغانی پول فرسوده گرد آوری شده است

مقام‌ها در بانک مرکزی کشور می‌گویند که تاکنون این بانک ۲۵ میلیون پول فرسوده را گرد آوری کرده است. محمد قسیم رحیمی، معاون بانک مرکزی گفته است که بانک‌ نوت‌های فرسوده پس از ختم سال روان از اعتبار ساقط می‌شود. در این میان،...

افغانی در برابر دالر سقوط کرد

افغانی در برابر دالر سقوط کرد

در بازار کابل ارزش افغانی در برابر دالر آمریکایی به‌طور کم‌سابقه‌ای افت کرده است. در حال حاضر هر دالر آمریکایی در بازار ارز کابل حدود ۶۴ افغانی فروخته می‌شود، درحالی‌که تا دو ماه پیش قیمت هر دالر آمریکایی ۶۰ افغانی...