نگرانی‌ها از افزایش بیماران روانی در افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش بیماران روانی در افغانستان

مسئولان وزارت صحت عامه، از افزایش بیماران روانی در کشور ابراز نگرانی کرده است. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی صحت گفته است که تاکنون در حدود ۷۰۰ داکتر مشوره دهنده بیماری‌های روانی را...