افغانستان ۸۰۰ فابریکه تولید آرد پاکستان را متوقف ساخت

افغانستان ۸۰۰ فابریکه تولید آرد پاکستان را متوقف ساخت

رسانه‌های پاکستانی اعلام کرده‌اند که در پی افزایش تعرفه گمرکی از سوی دولت افغانستان بر واردات آرد از پاکستان، شماری از فابریکه های تولید آرد در این کشور با بحران سخت مالی روبرو شده و تجارت یک‌میلیون تُن آرد پاکستان را...