افغانستان دومین کشوری است که بیشترکودکان‌اش در جنگ به سر می‌برند

افغانستان دومین کشوری است که بیشترکودکان‌اش در جنگ به سر می‌برند

مسئولان در سازمان حمایت از کودکان می‌گویند که افغانستان بعد از سوریه دومین کشوری است که بیشتر کودکان‌اش در مناطق جنگ‌زده زندگی می‌کنند.   براساس گزارش‌های منتشر شده از این سازمان گفته می‌شود که ۳۵۷ میلیون کودک در...