تا ماههای آینده تمام افغانستان تحت پوشش خدمات ۳G قرار میگیرد

تا ماههای آینده تمام افغانستان تحت پوشش خدمات ۳G قرار میگیرد

محمد نجیب عزیزی رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی کشور ( اترا ) میگوید در حال حاضر نزدیک به ۲۷ ولایت از خدمات اینترنت  ۳G استفاده میکنند و تا چند ماه آینده ۳۴ ولایت کشور تحت پوشش این خدمات قرار می گیرد.   به گفته مسئولان...