افغانستان و پاکستان به میانجی‌گری چین چشم دوخته‌اند

افغانستان و پاکستان به میانجی‌گری چین چشم دوخته‌اند

افغانستان و پاکستان به میانجی‌گری چین در راستای کاهش اختلافات‌شان چشم دوخته‌اند.   مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری می‌نمایند که با میانجی‌گیری چین، فصل تازه از روابط دو جانبه با پاکستان آغاز شود. با...