افغانستان و پاکستان تعهد کردند که اجازه فعالیت برای طالبان را در خاکشان ندهند

افغانستان و پاکستان تعهد کردند که اجازه فعالیت برای طالبان را در خاکشان ندهند

ریاست جمهوری کشور گفته است که راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان روز یکشنبه در مورد مسائل امنیتی، مبارزۀ مشترک بر ضد دهشت افگنی، آغاز روند صلح افغانستان و تبادلۀ معلومات میان کابل و اسلام‌آباد با رییس‌جمهور محمد اشرف...