افغانستان وست اندیز را شکست داد

افغانستان وست اندیز را شکست داد

تیم ملی کریکت کشور در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۶ تیم ملی وست اندیز را شکست داد. این مسابقات امروز در شهر ناگپور هندوستان برگزار شد. بازیکنان تیم ملی در مقابل وست اندیز ۱۲۳ دوش انجام دادند و برای تیم حریف ۱۲۴ هدف تعیین...