افغانستان هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات صلح ندارد

افغانستان هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات صلح ندارد

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به دلیل این‌که تلاش برای آوردن طالبان به میز مذاکره صلح، نتیجۀ مثبت در پی نداشت، هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری گفتگوهای صلح با طالبان وجود ندارد. هارون چخانسوری، سخنگوی رییس‌جمهور به...