افغانستان همچنان در مکان ششم جنوب آسیا

افغانستان همچنان در مکان ششم جنوب آسیا

باگذشت ۵ روز از مسابقات المپیک جنوب آسیا، افغانستان در مکان ششم جدول هشت تیمی مسابقات حضور دارد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دوازدهمین دورۀ رقابت‌های المپیک جنوب آسیا با حضور ورزشکاران هشت کشور در ۲۳ رشته ورزشی از شش...