افغانستان برای نخستین بار در کنگره جهانی داکتران جلدی اشتراک می‌کند

افغانستان برای نخستین بار در کنگره جهانی داکتران جلدی اشتراک می‌کند

مسئولان در بیمارستان هرات می‌گویند که برای نخستین بار یک داکتر از کشور افغانستان در کنگره جهانی داکتران جلدی و پوست اشتراک و سخنرانی می‌کند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که داکتر...