۵ ولایت افغانستان هیچ نامزدی برای انتخابات پیش‌رو ندارد

۵ ولایت افغانستان هیچ نامزدی برای انتخابات پیش‌رو ندارد

مقام‌ها در اداره کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گویند که در ۵ ولایت کشور تاکنون کسی برای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها خود را نامزد نکرده است.   این مقام‌ها می‌گویند که ولایات جوزجان، تخار، غزنی، کاپیسا و...