افغانستان باید به مرکز همکاری منطقه مبدل شود

افغانستان باید به مرکز همکاری منطقه مبدل شود

مشاور امنیت ملی با دبیر شورای امنیت روسیه روی گسترش همکاری و مبارزه با هراس‌افگنی در نهمین نشست امنیتی شهر«سوچی»گفتگو کرده است.   «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی در این نشست پیرامون مبارزه با گروه‌های تروریستی و...