۲۸ حمل در افغانستان روز عسل نامگذاری شد

۲۸ حمل در افغانستان روز عسل نامگذاری شد

مسئولان در وزرات زراعت و مالداری افغانستان می‌گویند که امروز سه شنبه ۲۸حمل، طی مراسمی ۲۸ حمل را به نام روز عسل نام‌گذاری کردند.   «اکبر رستمی» سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفت که مسئولان این وزارت فیصله...