بررسی وضعیت افغانستان از سوی سازمان ملل متحد

بررسی وضعیت افغانستان از سوی سازمان ملل متحد

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان می‌گوید که هیئت شورای امنیت سازمان ملل در سفر به کابل، بحث‌های عمیق درباره وضعیت فعلی افغانستان داشته است.   وی گفت که اعضای این هیئت در جریان سفر شان به کابل با مقام‌های...